18:09   Neděle 20.ledna 2019     Svátek má Ilona   

Rozdíl 10
"Milionáři uvažují v dlohodobém horizontu.

Střední třída uvažuje krátkodobě."Typickým představitelem tohoto pravidla je úspěšný obchodník a finanční magnát Warren Buffett.

Společnost by se dala rozdělit na pět skupin: na velmi chudé, chudé, střední třídu, bohaté a velmi bohaté. Každá z těchto skupin uvažuje o penězích rozdílně. Velmi chudí uvažují ze dne na den. Chudí z týdne na týden. Střední třída z měsíce na měsíc. Bohatí lidé z roku na rok. A ti velmi bohatí z dekády do dekády.
V těchto pěti skupinách lze najít tři základní cíle. Základním cílem pro velmi chudé a chudé je přežití. Základním cílem střední třídy je pohodlí. A základním cílem bohatých a velmi bohatých je svoboda.
Důvodem, proč velmi chudí a chudí touží po přežití a střední třída po pohodlí, je jejich omezené smýšlení. Domnívají se, že na to, aby každý mohl mít víc než dost, prostě není dostatek peněz. Bohatí a velmi bohatí ale znají pravdu: pro každého je tu dost peněz na to, aby ji mohl mít víc, než se mu kdy snilo.
„Hledejte a naleznete.“
Natáhněte své uvažování dál do budoucnosti

Čím dál do budoucnosti jste schopni protáhnout svoje myšlení, tím bohatší budete. Co byste si za deset let přáli od života vy sami? Přemýšlejte o tom a začněte plánovat. Dlouhodobé uvažování vyžaduje trpělivost.„Trpělivost je výhodou milionářů. Netrpělivost je nevýhodou typickou pro střední třídu.“
Bohatí a velmi bohatí se naučili disciplíně, aby dokázali své potěšení odložit. Velmi chudí, chudí a příslušníci střední třídy předali řízení do svého života do rukou jiných, což jsou – jaká ironie – právě ruce těch bohatých a velmi bohatých.Myslete dlouhodobě v každé oblasti svého života

Vztahy

Je moudré uvažovat dlouhodobě například i ve vztazích. Když totiž uvažujete takto, prokazujete tím ostatním víc úcty a přemýšlíte pozitivně. Uvažujete-li ve vztazích krátkodobě, budete vyhledávat jen to, co pro vás ostatní mohou udělat, a skončíte tím, že budete všechny jen využívat.Pokud jste takoví a využíváte ostatní k vlastnímu prospěchu, pak se nejspíš dočkáte osamělého života, obzvláště pak v pozdním věku.
Milionáři uvažují dlouhodobě i ve vztazích, což jim pomáhá také s jejich dlouhodobým finančním úspěchem. Přemýšlejí o tom, jak co nejlépe posloužit své rodině, přátelům a klientům.„Jak se váš život nachýlí ke konci, jsou to právě vztahy, které vás činí skutečně bohatými.“Stát se bohatším ve vztazích znamená víc než úspěch. Je to důležité. Je to naplnění. Finanční úspěch bez úspěšných vztahů není žádným úspěchem. Myslete proto dlouhodobě jak ve finančním, tak citovém životě.


Zdraví

Je moudré uvažovat dlouhodobě také ve věci svého zdraví. Pokud to děláte, jistě si najdete čas na cvičení a stravujete se zdravěji. Neuvažujete-li o svém zdraví dlouhodobě, pak cvičení zanedbáváte a jíte nezdravě. Takhle se nadějete jen toho, že budete mít nadváhu a po celý život vám bude chybět energie. Jestliže ale budete o svém zdraví uvažovat dlouhodobě, posílí vás to a dodá vám to energii, která vám dopomůže k finančnímu úspěchu.„Všechny oblasti našeho života jsou navzájem propojené. Dlouhodobé uvažování v jedné oblasti zdokonalí všechny ostatní.“Duševní oblast

Je moudré uvažovat dlouhodobě také v duševní oblasti. O čem byste po celý svůj život nejraději přemýšleli? Existuje něco, co vás inspiruje? Co vám dodává duševní energii?Více si přečtěte přímo v knize, objednat si ji můžete u METAFORA

Vytyčte si víc dlouhodobých cílů

Jestliže máte dlouhodobé cíle, bud pro vás jednoduší být vytrvalejší. Lidé ze střední třídy se často vzdávají, jakmile začnou být pod tlakem. Jelikož si cení pohodlí, nevytrvají, když jde do tuhého. Milionáři ovšem ujdou ještě další kilometr a potom třetí a čtvrtý. Dělají zkrátka cokoli je třeba, dokud nedosáhnou hojnosti a svobody.

Milionáři zkrátka dělají cokoli je třeba, dokud nedosáhnou hojnosti a svobody.
"Milionáři uvažují v dlohodobém horizontu.

Střední třída uvažuje krátkodobě."

Martin & Co.Zpět na Úvod